Tjänster

Individuell coaching

Individuell coaching vänder sig till dig som huvudsakligen inte har som syfte att behandla psykisk ohälsa, utan snarare vill göra förändringar och uppnå mål. Jag som coach hjälper dig att lyckas genomföra dessa förändringar och uppnå dina livsmål.

Tjänster

Individuell coaching

Individuell coaching vänder sig till dig som huvudsakligen inte har som syfte att behandla psykisk ohälsa, utan snarare vill göra förändringar och uppnå mål. Jag som coach hjälper dig att lyckas genomföra dessa förändringar och uppnå dina livsmål.

Individuell coaching

Hur går det till i livscoaching?

Coachning börjar med att du berättar för mig vad det är du vill förändra, förbättra eller uppnå. Jag stöttar dig sedan i din process mot detta mål genom frågor och aktivt lyssnande efter var det är det brister. Du får hjälp att upptäcka hinder som kanske både skapar och vidmakthåller problemen.

Det kan exempelvis handla om personlig utveckling, självkänsla, motivation, balans i livet, relationssvårigheter, övning i att lära sig säga nej och sätta gränser o.s.v. Livscoaching används för att förebygga psykisk ohälsa på ett effektivt sätt. Att fokusera på återhämtande beteenden, sund gränssättning, et. c. kan förhindra uppkomsten av depression, utmattningssyndrom och ångest.

Varje deltagare erbjuds individuell coaching. Du får en personlig livscoach som du träffar regelbundet och däremellan erbjuds stöd i form av telefon och mailkontakt.

Önskar du coaching på distans så fungerar det precis som vanlig coaching på plats, men med den bekvämligheten att du kan välja var du befinner dig under din coaching session. Vi träffas då över telefon eller via videolänk.

Boka tid
Individuell coaching

Hur går det till i livscoaching?

Coachning börjar med att du berättar för mig vad det är du vill förändra, förbättra eller uppnå. Jag stöttar dig sedan i din process mot detta mål genom frågor och aktivt lyssnande efter var det är det brister. Du får hjälp att upptäcka hinder som kanske både skapar och vidmakthåller problemen.

Det kan exempelvis handla om personlig utveckling, självkänsla, motivation, balans i livet, relationssvårigheter, övning i att lära sig säga nej och sätta gränser o.s.v. Livscoaching används för att förebygga psykisk ohälsa på ett effektivt sätt. Att fokusera på återhämtande beteenden, sund gränssättning, et. c. kan förhindra uppkomsten av depression, utmattningssyndrom och ångest.

Varje deltagare erbjuds individuell coaching. Du får en personlig livscoach som du träffar regelbundet och däremellan erbjuds stöd i form av telefon och mailkontakt.

Önskar du coaching på distans så fungerar det precis som vanlig coaching på plats, men med den bekvämligheten att du kan välja var du befinner dig under din coaching session. Vi träffas då över telefon eller via videolänk.

Boka tid