Tjänster

PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI OCH PSYKOANALYS

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och med sina relationer till andra för att minska psykologiska problem. En viktig influens är Sigmund Freud som utvecklade psykoanalysens teori och metod i början av 1900-talt.

Psykoanalysens utgångspunkt är att vi har ett omedvetet inre liv som formats av våra relationer, erfarenheter och den personliga tolkningen och innebörden vi ger till dessa. Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska besvär och begränsningar. Ordet ”dynamisk” betonar att våra inre liv är i mer eller mindre balans.

Tjänster

PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI OCH PSYKOANALYS

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och med sina relationer till andra för att minska psykologiska problem. En viktig influens är Sigmund Freud som utvecklade psykoanalysens teori och metod i början av 1900-talt.

Psykoanalysens utgångspunkt är att vi har ett omedvetet inre liv som formats av våra relationer, erfarenheter och den personliga tolkningen och innebörden vi ger till dessa. Omedvetna försvar mot störande känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska besvär och begränsningar. Ordet ”dynamisk” betonar att våra inre liv är i mer eller mindre balans.

Psykodynamisk Psykoterapi och Psykoanalys

HUR GÅR DET TILL?

Inom psykoterapi och psykoanalys får du möjlighet att tillsammans med din psykoterapeut / analytiker arbeta med dina känslor och föreställningar i ljuset av aktuella och tidigare relationer i ditt liv.

I det psykoterapeutiska mötet är psykoterapeuten engagerad, nyfiken och vill förstå. Samarbete och kontakt och acceptans är grundförutsättningar då terapeuten inte värderar eller bedömer det som berättas utan vill förstå mening och sammanhang. Inte heller kommer psykoterapeuten med råd eller anvisningar. Arbetet styrs mer av ett gemensamt undersökande.

Att gå i psykoterapi eller psykoanalytisk terapi innebär att du går minst en gång i veckan hos en utbildad psykoterapeut. Längden på en psykoterapi kan variera, från ett begränsat antal samtal till flera år i syfte att uppnå förändring.

Psykoanalys är en mer genomgripande behandling, då man ses 3-5 gånger i veckan.

Boka tid
Psykodynamisk Psykoterapi och Psykoanalys

HUR GÅR DET TILL?

Inom psykoterapi och psykoanalys får du möjlighet att tillsammans med din psykoterapeut / analytiker arbeta med dina känslor och föreställningar i ljuset av aktuella och tidigare relationer i ditt liv.

I det psykoterapeutiska mötet är psykoterapeuten engagerad, nyfiken och vill förstå. Samarbete och kontakt och acceptans är grundförutsättningar då terapeuten inte värderar eller bedömer det som berättas utan vill förstå mening och sammanhang. Inte heller kommer psykoterapeuten med råd eller anvisningar. Arbetet styrs mer av ett gemensamt undersökande.

Att gå i psykoterapi eller psykoanalytisk terapi innebär att du går minst en gång i veckan hos en utbildad psykoterapeut. Längden på en psykoterapi kan variera, från ett begränsat antal samtal till flera år i syfte att uppnå förändring.

Psykoanalys är en mer genomgripande behandling, då man ses 3-5 gånger i veckan.

Boka tid
Psykodynamisk Psykoterapi och Psykoanalys

VANLIGA ORSAKER

Vanliga anledningar till att söka psykoterapi, psykoanalys är en sviktande självkänsla eller att man vill få hjälp att förstå hur negativa mönster i livet och i relation till andra upprepas. Det är vanligt att den som söker psykoterapeutisk hjälp lider av depression, ångest, stress, tvångstankar eller har en bristande upplevelse av meningen med livet.
Innan man kommer överens om vilken slags behandling som skulle vara lämplig träffas man för konsultationer ca tre gånger, dessa samtal ger också en ömsesidig grund om vi tillsammans kan arbeta ihop.

Läs mer om psykoanalys: www.psykoanalys.se
Läs mer om psykodynamisk psykoterapi: www.psykoterapicentrum.se