KARIN PETERS
Leg Psykoterapeut

Jag är privatpraktiserande psykoterapeut.

Min psykoterapilegitimation är utfärdad av Socialstyrelsen och jag är medlem i Psykoterapicentrum (PC) samt från 2015 kandidatmedlem i Svenska Psykoanalytiska föreningen (SPAF) och International Psychoanalytical Association (IPA.

MA i Fine Art. Prästvigd i Svenska kyrkan.

Jag arbetar med vuxna, unga vuxna och ungdomar i korta och längre psykodynamiskt inriktade psykoterapier och psykoanalys.