Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

 1. Centrala begrepp
 2. Humans In Progress AB är personuppgiftsansvarig
 3. Vilka typer av information samlar vi in?
 4. Information från andra källor
 5. Hur använder vi informationen?
 6. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt
 7. Hur länge sparas uppgifterna?
 8. Vem kan ta del av uppgifterna?
 9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part
 10. Var förvaras uppgifterna?
 11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig
 12. Kontaktuppgifter till Humans In Progress AB

1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress.

Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Vem är personuppgiftsansvarig

Humans In Progress AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilka typer av information samlar vi in?

Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar

4. Information från andra källor

Text saknar här.

5. Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • Upprättande av eventuella avtal mellan oss
 • Fakturering för utförda tjänster
 • Kundvård och informationsinsatser kring våra erbjudanden
 • Så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av.

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

 • Kunna föra en dialog med dig
 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i utbyte mot att du skickar in dina uppgifter
 • Upprätta och bibehålla en dialog
 • Skicka information som kan vara av intresse för dig

6. Samtycke till mailutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt dess syften angiven ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon

7. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling samt ytterligare 1 (ETT) år, därefter raderar vi uppgifterna.

8. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget.

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Endast i de fall där vi kan behöva ta hjälp av tredjepart för att utföra överenskommet uppdrag enligt avtal, kan vi komma att dela information om dig i form av:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

10. Hur skyddar vi dina uppgifter?

Uppgifterna hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR. All information omfattas av sekretessavtal och vår personal har tillgång till endast de system och funktioner som deras arbetsuppgifter kräver.

11. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

12. Kontaktuppgifter till Humans In Progress AB

Humans In Progress AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Caroline Wisenfelt, Humans In Progress AB
Organisationsnummer 556666-1152